Historia Zespołu SN0HQ

Tak w skrócie wygląda kilkuletnia historia Zespołu SN0HQ.

Historia Zespołu SN0HQ

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie. Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Współzawodnictwo stacji HQ to chyba najbardziej złożona konkurencja zawodów krótkofalarskich. Poszczególne stanowiska jednej stacji HQ mogą znajdować się na terenie całego kraju. To w praktyce oznacza, że pod znakiem SN0HQ w zawodach pracuje 12 stacji (sześć pasm, na każdym paśmie CW i SSB). Dodatkowo organizowane są stanowiska rezerwowe, gdzie praca jest przekazywana w przypadku awarii lub braku możliwości pracy (np. z powodu burzy) którejś ze stacji głównych.

Pierwszy udział polskiej stacji HQ w zawodach IARU miał miejsce w 1993 roku. Stacja pracując z Leszna pod znakiem SP3PZK zajęła 15 miejsce w świecie z wynikiem 146.804 punktów. W roku 1994 używając znaku 3Z0HQ, zdobyła 10 miejsce na świecie z wynikiem 628.575 punktów (1777 łączności, 145 mnożników). W roku 1995 polska stacja HQ używała w zawodach znaku SP0HQ i zdobyła 7 miejsce na świecie osiągając rezultat 6.882.645 punktów (7305 łączności, 295 mnożników). W latach 1996 - 1999 w zawodach IARU nie brała udziału stacja reprezentująca polskich krótkofalowców. Wszystkie te starty miały miejsce z jednego QTH, stacja pracowała w "tradycyjny" sposób.

Pomysł zorganizowania pracy z wielu stanowisk operatorskich i wielu QTH narodził się w 2000 roku. Tomek SP6T (ex SP6AYP) i Jurek SP3GEM postanowili zorganizować pracę polskiej stacji HQ z kilku stanowisk i podjęli działania, które miały na celu zainteresowanie tym pomysłem odpowiednio licznego zespołu operatorów: doświadczonych contestmanów i właścicieli silnych, dobrze wyposażonych stacji.

Zdołali tego dokonać. Stacja SN0HQ wystartowała w IARU HF 2000, pracując jednocześnie z kilku stanowisk. Kilka tygodni po zawodach odbyło się spotkanie zespołu operatorskiego (w QTH Krzysztofa SP7GIQ). To był początek obecnej organizacji pracy Zespołu SN0HQ. Uczestnicy startu z roku 2000 uznali, że warto kontynuować pracę i organizować podobne starty w kolejnych latach. Jednocześnie wyłonił się sposób pracy poza zawodami: postanowiono organizować spotkania Zespołu w terminie poprzedzającym zawody oraz po zawodach.

Spotkania przedcontestowe mają na celu wypracowanie sposobów pracy, przydzielenie poszczególnych pasm i emisji do QTH, przydzielenie obsad operatorskich do poszczególnych QTH itp. Spotkania po zawodach mają na celu omówienie startu w zawodach, omówienie popełnionych błędów i osiągnięć.

O nas

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.

Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Kontakt

Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
P.O. BOX 54
85-613 Bydgoszcz 13

Contest Manager PZK
Kazimierz Drzewiecki SP2FAX
sp2fax(o)pzk.org.pl