Lokalizacje SN0HQ

Praca stacji SN0HQ w czasie zawodów IARU HF odbywa się w oparciu o stałe, sprawdzone lokalizacje. Oczywiście w każdym roku następują pewne zmiany organizacyjne mające na celu optymalizację wykorzystania zasobów technicznych i ludzkich.

Zobacz aktualną mape 2024

Archiwalne lokalizacje SN0HQ

Przykładowo w roku 2017 SN0HQ w czasie zawodów korzystało z następujących lokalizacji:

Wykaz głównych stacji SN0HQ:

Lp. Lokalizacja Pasmo Emisja Rodzaj stacji
01. SP6EQZ 160 CW Główna
02. SP3EPG 160 SSB Główna
03. SP7SP 80 CW Główna
04. SQ8JLA i SQ8JX 80 SSB Główna
05. SP4MPG i SP5UAF 40 CW Główna
06. SP9QMP 40 SSB Główna
07. SQ2XF 20 CW Główna
08. SP4JCP 20 SSB Główna
09. SP5GRM 15 CW Główna
10. SP4Z 15 SSB Główna
11. SP6T 10 CW Główna
12. SQ6NEJ 10 SSB Główna


Wykaz rezerwowych stacji SN0HQ:

Lp. Lokalizacja Pasmo Emisja Rodzaj stacji
01. SP9ATE 160 CW Rezerwa
02. SQ8JLA 160 SSB Rezerwa
03. SQ7FPD 80 CW/SSB Rezerwa
04. SP5ELA 40 CW Rezerwa
05. SP4Z 40 SSB Rezerwa
07. SQ7OXU 20 CW/SSB Rezerwa
10. SQ7OXU 15 CW/SSB Rezerwa
11. SP6M 10 CW Rezerwa
12. SP6ZT 10 SSB Rezerwa

O nas

Zespół SN0HQ to grupa, skupiająca pasjonatów zawodów krótkofalarskich. Wszystkim członkom Zespołu SN0HQ przyświeca wspólny cel: start polskiej stacji HQ w zawodach IARU HF Championship i osiągnięcie przez stację wyniku na światowym poziomie.

Stacja SN0HQ reprezentuje w zawodach IARU Polski Związek Krótkofalowców.

Kontakt

Polski Związek Krótkofalowców
Sekretariat ZG PZK
ul. Wojska Polskiego 65A, pok. 204, 85-825 Bydgoszcz


Wiceprezes ds. sportu
Marcin Iwaniuk SP6MI
sp6mi(o)pzk.org.pl